Prosinec 2016

Konference

15. prosince 2016 v 14:28 | Mgr. Katka Skladaná
Konference Ženy nejen ženám
V rámci projektu Erasmus+ Řekněme stop! genderové diskriminaci ve vzdělávání proběhla 7.12.2016 v BEA centru Olomouc konference s názvem Ženy nejen ženám. Na konferenci vystoupily Mgr. Petra Havlíková z neziskové organizace NESEHNUTÍ s interaktivní přednáškou o genderu a sexistické reklamě, paní Mgr. et Mgr. Jana Jedličková z Univerzity Palackého s příspěvkem o genderu v TV tvorbě se zaměřením na seriály pro teenagery. Naše pozvání přijala i Žena regionu za Olomoucký kraj PhDr. Hana Pokorná, která v současné době působí jako pedagožka na Církevním gymnáziu německého řádu v Olomouci. Součástí programu bylo i představení kalendáře, který vyrobily studentky SŠOGD PRAKTIK s.r.o. a který zobrazuje 12 vlivných žen, které pomáhají dívkám na celém světě prosadit své právo na vzdělání. Výtěžek ze vstupného 4670,- Kč byl věnován neziskové organizaci NESEHNUTÍ na podporu jejich další činnosti.

Mezinárodní meeting učitelů v Rumunsku

15. prosince 2016 v 13:29 | Jiří Žižlavský
Ve dnech 1.až 5. listopadu 2016 se uskutečnilo mezinárodní setkání učitelů v rámci projektu Erasmus + Let´s Say Stop Gender Discrimination in Education. Toto setkání se konalo v rumunské škole ve vesnici Valisoara poblíž města Deva. Na programu schůzky bylo představení italské mobility, která se uskuteční v únoru 2017 a projednání budoucích projektových aktivit. Rumunští partneři nás provedli po významných památkách jejich kraje Transylvánie, například pevností, která se tyčí nad městem Deva, hradem Corvin, ukázali nám výuku anglického jazyka ve škole a v muzeích nás seznámili se stylem života v Rumunsku.
1st-5th November 2016
An international meeting of teachers was realized within the framework of Erasmus + project: Let´s Say Stop Gender Discrimination in Education. This meeting took place in Romanian country school in Valisoara near Deva. An upcoming mobility in Italy, which is taking place in February 2017, was discussed among the participants. Romanian partners showed us important sights of transilvanian region, e.g. the fortress of Deva or Corvin castle, we also took part in one English lesson and thanks to various kinds of museums we had the opportunity to learn how the Romanian lifestyle looked like in the past.